Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

Vážení rodiče,

   jak jistě víte, ministr školství prodloužil letošní podzimní prázdniny na základních školách v souvislosti s pandemií koronaviru na celý týden. Mateřské školy sice otevřené budou, ale po DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM bude na nich probíhat POUZE OMEZENÝ PROVOZ, to znamená, že do školky mohou v týdnu od 26. do 30. 10. 2020 pouze děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají jinou možnost.

I my se tímto snažíme o omezení sociálních kontaktů a tím ke zmírnění vlny onemocnění.    

                     Děkujeme, že jste s námi.

----------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

vzhledem k dalšímu mimořádnému opatření, které platí od 14.10.,

 prosíme o velkou zodpovědnost v mateřské škole.

Noste roušky
Dezinfikujte si ruce (sobě i dětem)
Vstupujte pouze jeden člen rodiny
Kdo školku nutně nepotřebuje nechávejte si děti raději doma.

Věříme, že vše společně zvládneme a budeme se těšit na další

 (dnes už NORMÁLNÍ DNY)               Kolektiv MŠ Sloupno

--------------------------------------------------------------------------------------------

DLE NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PLATÍ OD 10.9.2020

POVINNOST NOSIT V PROSTORÁCH MŠ ROUŠKY....!!!!!!

/tato povinnost neplatí pro děti/ + dbejte zvýšených hygienických opatření!!!!

1) 1 rodič

2) vstup pouze s rouškou

3) dezifikujte si ruce 

4) myjte si s dětmi ruce před vstupen do třídy

Hygienická opatření v Mateřské škole Sloupno, platná od 1.9.2020

 Vážení rodiče, seznamte se, prosím, s níže uvedenými hygienickými zásadami, platnými pro školní   rok 2020/2021. (zpracováno dle Manuálu MŠMT)

· v budově mateřské školy pobývejte prosím nezbytně nutnou dobu

· do mateřské školy mohou vstoupit pouze osoby (děti a zákonní zástupci), kteří nevykazují žádné příznaky infekčního onemocnění

· před vstupem do mateřské školy je nutné použít přípravek k desinfekci rukou (přípravky jsou umístěny u obou vchodů do školy)

· před předáním dítěte do třídy je třeba, aby si Vaše dítě důkladně umylo ruce v umývárně (20-30 sekund)

 · v případě, že Vaše dítě bude vykazovat známky onemocnění již při příchodu do mateřské školy, nebude do kolektivu přijato

· pokud se u dítěte projeví příznaky onemocnění v průběhu dne, bude zákonný zástupce vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte

· dětem, u kterých přetrvávají příznaky infekčního onemocnění (alergie, chronické onemocnění), mohou být přijaty do kolektivu dětí v mateřské škole pouze za předpokladu, že zákonný zástupce písemně prokáže absenci infekčního onemocnění (potvrzení vydává lékař pro děti a dorost)

Nezapomeňte si vytisknout čestné prohlášení viz. níže a přinést první den do MŠ.

.......................................................................................................

 Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování.

Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety

s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie

s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.....

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

------------------------------------------------------------------------------------

Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.

Stále prosíme rodiče o vyplnění čestného prohlášení, kdo nastoupil již v srpnu 

i pro nový školní rok.

PROSÍME O DEZINFEKCI RUKOU IHNED PŘI PŘÍCHODU DO MŠ.

(ihned u hlavních dveří)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, od října budou probíhat zájmové aktivity.

Angličtina – bude v pondělí od 12,30

(na tento den noste prosím velký nelinkovaný sešit A4, kdo už navštěvoval kroužek v loňském roce, přinese si sešit z loňska)

Flétnička – pro malý zájem se v letošním roce neuskuteční

Šikulové – budou probíhat každý čtvrtek od 12,30

Judo – pro malý zájem se neuskuteční

Předškoláci budou docházet každé úterý na Metodu dobrého startu – kroužek na rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání dle metodiky prof. Swerkoszové

Logopedie (individuální) – připravte dětem prosím velké nelinkované sešity A4 (kdo již docházel bude pokračovat v sešitech z loňska) -dle domluvy s rodiči (který den)


Plavecká výuka 

Prozatím se plavecká výuka odkládá (náhradní termíny budou

včas vyvěšeny) - vzhledem k mimořádnému opatření.

Probíhá každý pátek - sraz v MŠ do 8,00 h, aby se mohly děti nasvačit.

Odjezd z MŠ v 8,30 h. Předpokládaný příjezd okolo 11,45 h.


Co sebou do MŠ

  • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj