Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka   

Co nás čeká v jarních dnech…..

 • 8.-12.4. – „Barvy jara….“ – týden plný barviček a jarních změn v přírodě + výprav do probouzející se přírody
 • 15.-19.4. – „Jaro a příběh kapky vody“
 • 18.4. navštívíme Jiráskovo divadlo – pohádku „Jak princezna hádala“ – začátek představení od 8,30 h – jako tradičně, kdo může přivezte děti k divadlu. Cesta zpět pěšky…… (kdo potřebuje u divadla bude p. učitelka uč. 7,10 h.
 • 22.-26.4. – týden s Ekolínkem aneb Den Země… - učíme se pomáhat přírodě (uklízet a třídit, chránit přírodu, zvířátka, květiny, vodu…)
 • 24.4. – akce v MŠ – „Projektový den s Vílou Eliškou“ – aneb Les a ekologie
 • 26.5. uklízíme okolí naší MŠ + exkurze do sběrného dvora…… (připravte prosím dětem na tento den pracovní rukavice…..)
 • 29.-3.5. – „ČARODĚJNICKÝ TÝDEN“
 • 30.4. ČARODĚJNICKÝ DEN v MŠ (připravte prosím dětem na tento den čarodějnické kostýmy) – celý den si budeme hrát s čarodějnicí Barvínou – hledat čarodějnický poklad a opékat čarodějnické buřtíky…..
 • 6.-10.5. – týden Maminek aneb maminky slaví svátek aneb Co je rodina?
 • 9.5. odpolední akce pro všechny maminky „WELLNESS pro MAMINKY“ – viz. letáček níže….. začátek od 15,30 h
 • 13.-17.5. DOPRAVNÍ TÝDEN v MŠ
 • 15.5. návštěva Policie Nový Bydžov ve školce
 • 14.5. školní výlet Tongo HK – odjezd z MŠ v 8,00 h – předpokládaný příjezd do školky 14,15 h
 • 17.5. DOPRAVNÍ DEN + další ročník „Sloupenského pedálu“ (připravte dětem na tento den – KOLA (velké děti) – vyrážíme pak do přírody na kole, ODRÁŽEDLA, KOLOBĚŽKY…..

.....................................................................................................

Vážení rodiče předškolních dětí,

srdečně vás zveme do naší mateřské školy na akci pro všechny předškoláky

 a jejich rodiče s názvem:

                 „DEN VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH“

Kdy: v úterý 2.4.2024

V kolik: od 15,00 h                

Program:

 • zahrajem si na školu (jaké to je sedět ve školní lavici)
 • vyzkoušíme si různé úkoly pro předškoláky
 • děti si před zápisem do prvních tříd procvičí jednotlivá témata
 • popovídáme si o školní zralosti, prohlédnete si práce dětí ohledně školní zralosti

    …..určitě se přijďte podívat, bude to zajímavá akce..

                                     Těší se na vás kolektiv MŠ

   

     ---------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích, zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2024/2025

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2. a 3.května 2024.

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


           

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u vrat do školky.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj