Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2015/2016 podle ročního projektu
„Putování za stromem poznání“.

Nástěnka

Kolektiv MŠ Sloupno se těší na zahájení nového školního roku k 1.9.2016.

Nový školní rok zahájíme s projektem "Putování  s barevnou housenkou".

..........................................................................................................................

Upozornění pro rodiče nově nastupujících dětí !

Třídní schůzka pro rodiče nových dětí se koná 30.8. v 15,00 h v MŠ.

..............................................................................................................................

Upozornění pro rodiče odcházejících dětí !!!!!

Dětem, které ukončili docházku  v MŠ k 30.6.2016 budou přeplatky za obědy převedeny

zpět na vaše čísla účtů.                    Děkujeme

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Co nás čeká v novém školním roce !!!!

  • 1.a 2.9. zahájíme školní rok s "Barevnou housenkou Julinkou"
  • 5.-9.9. společně v MŠ s novými kamarády (Já a moje školka)
  • 12.-16.9. - týden "Já a moje rodina"
  • 16.9. se uskuteční první lekce plavání v Hořicích (kdo ještě není přihlášen může tak učinit) - přihláška na nástěnce
  • 19.-23.9. - "Místo, kde žiji" - můj domov, okolí, svět apod.
  • 27.9. se uskuteční focení dětí s vánoční tématikou (dejte dětem zimní oblečení)

Co sebou do MŠ

  • Malé děti - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
  • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
  • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštářek

Plavecká výuka - se uskuteční každý pátek (od 16.9.-25.11)

Sebou: plavky, ručních, igelit. sáček na mokré věci, vše do batůžku, teplou čepici v případě chladného počasí, pitíčko)

Odjezd z MŠ v 8,00 hodin (lekce trvá od 8,50 do 9,35 h)

Nově budeme navštěvovat plaveckou školu v Hořicích v Podkrkonoší

Úhrada: 1.200,- Kč - prosíme o úhradu do konce září 2016


                                           Mateřská škola,Sloupno    Sloupno 69, Smidary 503 5

     Ředitelka školy rozhodla v souladu s novelou zákona  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Sloupno, Sloupno 69, Smidary 503 53, pro školní rok 2016/2017 takto:

   Registrační číslo uchazeče                                    Výsledek zápisu

              1                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              2                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              3                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              4                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              5                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

              6                                                     Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

             7                                                      Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

             8                                                      Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016

             9                                                      Dítě přijato k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2016    

 

 

Datum zveřejnění: 30.8.2016                                 Mgr. Ilona Tauchmanová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Líbí se Vám naše školka? Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.