Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2022/2023 podle ročního projektu
„Z pohádky do pohádky“.

Nástěnka

Co nás čeká v nejbližší době - v průběhu října....

 • 26.-30.9. - Podzimem s Křemílkem a Vochomůrkou 
 • 27.9. navštíví předškoláci koňskou farmu v Tůni (dle počasí) 
 • 3.-7.10. - Křemílek a Vochomůrka v sadu aneb Jak vařili povidla
 • 10.-14.10. -  Jak se Křemílek a Vochomůrka stali zahradníky
 • 17.-21.10. - Křemílek a Vochomůrka v lese
 • 17.10. focení v MŠ na téma Vánoce - přineste dětem sváteční oblečení
 • (všichni dostanete fotografie a dle vašeho zvážení můžete zakoupit nebo vrátit)
 • 18.10. - velká výprava do lesa "Zamykání lesa s Křemílkem a Vochomůrkou"
 • 19.10. - návštěva Jiráskova divadla v Novém Bydžově - pohádka "O praštěné čarodějnici" - začátek představení od 8,30 h (prosíme rodiče, kdo může přivezte děti k divadlu do NB - cesta zpět pěšky), kdo je v MŠ ráno brzo  (odvezou děti do divadla hasiči), kdo potřebuje dříve k divadlu p. učitelka tam bude již v 7,10 čekat
 • 24.-27. 10. - Drakiáda Křemílka a Vochomůrky 
 • 31.-4.11. - HALLOWEN
 • 31.10. - navštíví předškolní děti knihovnu v Novém Bydžově - beseda s Medvíkem PÚ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC SLOUPNO A HASIČI SLOUPNO

a školka SLOUPNO - srdečně zvou na

 „VÁCLAVSKÉ ZAMYKÁNÍ CIDLINY“

         s lampionovým průvodem obcí

            (setkání s vodníkem a hejkalem + soutěže pro děti)

 přineste si každý svůj lampion

Sraz  - v úterý 27.9. v 18,30

                    na mostě „U Žďárských“

----------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

NAŠE ŠKOLKA SE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

 ZAPOJILA DO PROJEKTU:          

                         na rozvoj

        ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI  

„….MAMI-TATI, POJĎME SI ČÍST…..“

- zapojte se s námi a čtete dětem pohádky, příběhy apod.

(vše co doma čtete, zapište prosím na připravenou tabulku (jméno vašeho dítěte), která visí

na pletivu na schodech). Abychom měli zpětnou vazbu a mohli si s dětmi o všem povídat.

                     DĚKUJEME, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT.......

............................................................................................

Vážení rodiče, založili jsme společnou skupinu na

messengeru (kam vkládáme více fotografií z dění ve školce)

JE TO POUZE PRO FOTOGRAFIE !!!!

Kdo má zájem - napište se prosím na nástěvku  v MŠ, 

pod jakým jménem na messengeru jste...

Je to jenom skupina rodičů v MŠ - nikdo jiný se tam nedostane....

--------------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2022/2023 

"...Z pohádky do pohádky..."

- v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti podnikneme společné výlety do říše pohádek

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,

   z důvodů neustále narůstajících cen potravin a zdražování energií bude od 1.9.2022

 zdraženo stravování ve školní jídelně.

Ceny:

Děti od 2 do 6 let:

Dopolední svačina………………. 9,- Kč

Oběd …………………………….   23,- Kč

Odpolední svačina………………  9,- Kč

Celkem: …………………………  41,-Kč

Děti od 6 – 7 let:

Dopolední svačina………………. 9,- Kč

Oběd …………………………….26,- Kč

Odpolední svačina………………  9,- Kč

Celkem: ………………………… 44,-Kč

Důchodci…………… 70,- Kč (4,- Kč přispívá obec)

Cizí strávníci……….  70,- Kč

Dětem ze Sloupna přispívá obec na oběd 1,- Kč.

Místním důchodcům přispívá obec na oběd 4,- Kč.

Vedoucí ŠJ p. Vanturová Vám připraví nový rozpis cen na 1 měsíc.

  Děkujeme za pochopení…….

          (vše projednáno se zřizovatelem MŠ)

------------------------------------------------------------------

Plavecký kurz v novém školním roce bude probíhat 

od 16.9. do 25.11.2022 (celkem 10 lekcí v plavecké škole Hořice)

Cena 1.600,- Kč

- přihlášky na nástěnce v MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------   

Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2022/2023

Zápis do školky na příští školní rok bude 

od 2. - 6. května 2022. UKONČEN - kapacita naplněna!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


 


 


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj