Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2020/2021 podle ročního projektu
„Jedeme na výlet
aneb cestujeme s Lipáčkem“
.

Nástěnka

Co nás čeká v podzimních dnech….

 • 18.-26.10. – Lipáček v podzimním lese…..
 • 20.10. akce MŠ – „ZAMYKÁME LES s LIPÁČKEM“ – návštěva lesa, hry v lese, cesta za pokladem…. (předpokládaný návrat do MŠ po 12,00)
 • 22.10. plavecký kurz
 • 25.10.- Projektový den v MŠ „Ekologie a ochrana přírody – význam vody“…. – návštěva studentek z gymnázia Nový Bydžov
 • 26.10. – „DEŠTNÍKOVÝ DEN V MŠ“ – přineste si do školky jakýkoliv deštník (klidně i půjčený od maminky…..)
 • 27. a 29. 10. mají školáci podzimní prázdniny – provoz MŠ OMEZEN POUZE NA 1. TŘÍDU
 • V PÁTEK 29.10. PLAVÁNÍ NENÍ !!!!!!
 • 1.-5.11. – Hallowen v MŠ
 • 8.-12.11. – týden hraček aneb HRAJEME SI S LIPÁČKEM (přineste si do školky každý svou oblíbenou hračku, hru apod.)
 • 15.-19.11. – učíme se Co je ZDRAVÍ, ČISTOTA apod.
 • 16.11. KARTÁČKOVÝ DEN V MŠ – aneb čistím zoubky – řízy, řízy, ať jsou bílé jako břízy……
 • 22.-26.11. – týden LIPÁČKOVY MÓDY... - co si oblékáme, obouváme ….

 

                           TĚŠÍME SE, ŽE SI S NÁMI UMÍTE HRÁT……

-----------------------------------------------------------------

VÁŽENÍ STRÁVNÍCI,

     z důvodů neustále narůstajících cen potravin a zdražování energií

bude od 1.9.2021 zdraženo stravování ve školní jídelně.

Ceny:

Děti od 2 do 6 let:

Dopolední svačina…………………  8,- Kč

Oběd………………………………..  21,- Kč

Odpolední svačina…………………  8,- Kč

Celkem: …………………………...   37,- Kč

 

Děti od 6-7 let

Dopolední svačina…………………   9,- Kč

Oběd ……………………………….   24,- Kč

Odpolední svačina…………………   8,- Kč

Celkem:…………………………….   41,- Kč

Dětem ze Sloupna přispívá obec na oběd 1,- Kč.

Vedoucí ŠJ p. Vanturová Vám připraví nový rozpis cen na 1 měsíc.

                             Děkujeme za pochopení……

(vše projednáno se zřizovatelem MŠ)

---------------------------------------------------------------------

Plavecká výuka

V pátek 29.10. jsou podzimní prázdniny a plavání NEBUDE.

...............................................................................

Vážení rodiče,

od 1.9.2021 se zvedá školné (příspěvek na částečnou

úhradu neinvestičních nákladů na dítě) na 200,- Kč.

- na základě nařízení zřizovatele MŠ - Obce Sloupno

.......................................................................................
Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022

Zápis do školky byl ukončen - MŠ naplněna do celkové kapacity.

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


Školní rok 2020/2021 se ponese stále v duchu výletů a cestování. Podnikneme spoustu výletů, do kterých se věříme zapojíte i Vy.

Roční projekt "Jedeme na výlet aneb cestujeme s LIPÁČKEM"

Motivační loutku "Lipáčka" vám budeme půjčovat na vaše výlety s dětmi po krásách naší vlasti a vy nám za to zašlete fotografie s kamarádem Lipáčkem". Těšíme se, že si s námi umíte hrát.

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.


Před nástupem do školky máte povinnost podepsat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory)

Čestné prohlášení si můžete stáhnout nebo ho podepíšete před nástupem do MŠ.


Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj