Mateřská škola Sloupno

MŠ Sloupno

MŠ Sloupno je trojtřídní mateřská škola se speciální třídou pro děti se zrakovou vadou (zaměřená na léčbu šilhavosti a tupozrakosti), speciální třídou pro děti s více vadami (děti s vadou řeči, mentálním, tělesným i kombinovaným postižením) a jednou třídou běžnou.

Naše motto: „každý je jiný, ale všichni budeme šťastní“

Speciální pedagogická péče

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme v MŠ Sloupno včasnou speciální pedagogickou péči a tím se snažíme zlepšovat jejich životní a vzdělávací potřeby. Pomocí speciálně pedagogických metod se snažíme odstranit nebo alespoň zmírnit důsledky postižení.

Spolupráce s rodiči

Ve výchovně vzdělávací práci je pro nás všechny v MŠ Sloupno velmi důležité motto: „Předpokladem dobrých vztahů je vzájemná důvěra”.

Pracujeme v rámci školního vzdělávacího programu
„OBJEVUJEME SVĚT“
a ve školním roce 2023/2024 podle ročního projektu
„Dvanáct měsíčků aneb barevné měsíce“.

Nástěnka   

Informace pro rodiče !!!!!

Co nás čeká v průběhu září……

 • 4.-8.9. jsme se seznamovali s novými kamarády, naší školkou, zahradou v rámci projektu integrovaných bloků Strom v ročních obdobích aneb Barevné měsíce
 • 11.-15.9. – týden Já a moje rodina aneb rodinná setkání pod jabloní… (přineste si prosím fotky rodiny, nebo z dovolené, abychom si mohli s dětmi společně povídat, UŽ VÍM KDO JSEM a kam patřím)
 • 12.9. v 9,00 nás navštíví studenti z Gymnázia v Novém Bydžově na společném projektu – DOMÁCÍ MAZLÍČCI….(přinesou nám na ukázku zvířátka a společně si s nimi budeme hrát a povídat….)
 • 18.-22.9. – týden Můj domov pod jabloní…- budeme si společně povídat o našem domově, kde žijeme (rozdíly město x vesnice, bezpečně do školky, planeta Země apod.)
 • 22.9. PÁTEK – začíná první lekce plavání – viz. letáček na nástěnce
 • 25.-29.9. – týden – Procházka podzimní krajinou – se změnou ročního období si budeme připomínat změny v přírodě + co je PODZIM…
 • 26.9. navštívíme Jiráskovo divadlo – pohádku „Naše písnička“ – začátek představení je 8,30 h. Prosíme rodiče přivezte děti ráno k divadlu, kdo potřebuje dřív paní učitelky budou u divadla už v 7,15, kdo je ve školce brzo přiveďte je normálně do školky. Cesta zpět pěšky….. (úhrada bude provedena z fondu dětí, který vybíráme)

............................................................................................

V průběhu září 2023 budeme postupně zavádět program NAŠE MŠ,

který pro vás bude přehlednější a jednodušší ohledně odhlašování

a přihlašování dětí do školky.

Abychom mohli pro vás připravit jednoduchou aplikaci

prosíme vás o nahlášení  e-mailové adresy, na kterou vám přijde vygenerovaný kód.

(Dále tam budete mít informace o aktuálním dění ve školce, akce školky, fotogalerie, jídelníček aj.)                    

.................................................................................

POZOR ŠKOLKA MÁ NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO:

                             731528161

    -------------------------------------------------------------------------------

ROČNÍ PROJEKT na školní rok 2023/2024 

"...DVANÁCT MĚSÍČKŮ aneb barevné měsíce..."

- v rámci rozvoje povědomí o ročních obdobích, tradicích, zvycích a měnících se barvnách v roce

Bližší informace podáme...... viz. nástěnka v MŠ.

---------------------------------------------------------------------   

   Co sebou do MŠ

 • Malé děti ve třídě Žabiček - pyžamko, holínky, bačkory - pevné (ne pantofle), náhradní věci na převlečení
 • Všechny děti - balení papírových kapesníčků (100 ks)
 •                       - PEVNÉ BAČKORY A HOLINKY
 • děti, které budou navštěvovat třídu Koťátek a Včeliček - vlastní polštáře

   - DĚTI MAJÍ V ŠATNÁCH PŘIPRAVENÉ TAŠKY NA SVÉ VĚCI


Zápis do MŠ na šk. rok 2023/2024

Zápis do školky na příští školní rok bude 

2.5.2023 - Zápis již ukončen - kapacita MŠ naplněna!!!!!

Zde si stáhněte Žádost o přijetí do MŠ.


              Informace pro rodiče dětí ze Sloupna !!!

Na základě vyhlášky o částečné úhradě neinvestičních nákladů na dítě v MŠ

se mění vyhláška od 1.9.2023 z rozhodnutí zřizovatele MŠ.

ŠKOLNÉ VE VÝŠI 300,- Kč budou od 1.9. 2023 hradit i sloupenské děti.

Prosím navyšte si o tuto částku měsíční zasílání peněž na účet MŠ.

Děti, které jsou předškolní budou od školného osvobozeni,

ale děti, které mají odklad školní docházky opět školné hradí.

ŠKOLNÉ SI MŮŽETE ODEČÍST Z DANÍ.... !

  


V MŠ stále probíhá  SBĚR STARÉHO PAPÍRU !!!!

Noste prosím do kontejneru u Obecního úřadu.

                  Děkujeme


Informace pro rodiče: předškolní děti (1 rok před zahájením školní docházky - nehradí školné.  

Dětem, který byl udělen odklad školní docházky opět školné hradí.

viz. vyhláška o úhradě neinvestičních nákladů v MŠ.                         


Povinný rok před zahájením školní docházky

Vážení rodiče, jiště jste v médiích zaznamenali změnu v předškolním vzdělávání. Jedná se o povinný rok před zahájením školní docházky. Děti, které dovršily 5 let a jsou ve školním roce 2020/2021 poslední rok v MŠ mají docházku do MŠ povinnou. Pokud nebude dítě v MŠ mají rodiče povinnost ho omlouvat formou OMLUVNÉHO LISTU (bližší informace u třídních učitelek).

Viz. informace ve školním řádu v MŠ


        Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách 

               Mateřské školy Sloupno, Sloupno 69, Smidary

Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Mateřskou školou Sloupno. Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.

Mateřská škola Sloupno  plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.

Při zpracování osobních údajů Mateřská škola Sloupno dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů


 

Líbí se Vám naše školka?

Ohodnoťte ji na stránkách www.topskolky.cz.

Projekty MŠ

Šablony I - Personální podpora do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000561. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu je zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Školní asistent do MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018833. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva do MŠ Sloupno II

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011035. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Chůva v MŠ Sloupno

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_0220003402. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MŠMT

Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím

Evidenční číslo: 17SMV05-0020.
K datu 1. 8. 2017 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 17SMV05-0020 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova aneb skládám, tvořím, myslím“ ve výši 50 000 Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí..

Královéhradecký kraj